Hoppa till huvudinnehåll
Hem / Investerare
Sunrise over a city with varied buildings, a river reflects the light. A serene, peaceful atmosphere prevails.

Hur kan vi hjälpa dig?

För alla typer av företagsinformation eller kontakter, hör bara av dig. 

VD:s kommentarer –
Delårsrapport Q1, 2024

Hexatronic Group
i siffror

Siffror per 31 mars 2024.
Nettoomsättning, R12 (MSEK)
7817
Årlig tillväxt, R12
7 %
Bolag
37
Medarbetare
1991

Hexatronic Group – senaste pressmeddelanden

Icke regulatoriska

NOVOS FiBER väljer Hexatronic som strategisk leverantör för utbyggnad ...

Icke regulatoriska

Hexatronic initierar aktiesparprogrammet beslutat av årsstämman den 7 ...

Regulatoriska

Kommuniké från årsstämma i Hexatronic Group AB (publ) 2024

Regulatoriska

Hexatronic presenterar delårsrapport Q1, 2024

Regulatoriska

Hexatronic meddelar förändringar i koncernledningen

Icke regulatoriska

Hexatronic Group AB (publ) inbjuder till telefonkonferens med anlednin...

Regulatoriska

Hexatronic Group publicerar Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för ...

Regulatoriska

Kallelse till årsstämma i Hexatronic Group AB (publ)

Hexatronic-Arsredovisning-och-Hallbarhetsrapport-2023

Årsredovisning & Hållbarhetsrapport 2023

Vi hade en stark inledning på 2023, och även under de mer utmanande förhållandena under andra halvåret lyckades vi fortsatt växa vår systemförsäljning för Fiber Solutions i de strategiska tillväxtmarknaderna Nordamerika, Tyskland och Storbritannien.

Under året genomförde vi också viktiga tillväxtinitiativ inom våra nya strategiska fokusområden, Harsh Environment och Data Center, för att komplettera vårt erbjudande inom Fiber Solutions.

En av årets stora milstolpar var att vi anslöt oss till Science Based Targets initiative (SBTi), vilket betyder att vi åtar oss att sätta ambitiösa mål för att minska våra utsläpp av växthusgaser.

Med stora kapacitetsinvesteringar i ryggen, ett konkurrenskraftigt systemerbjudande och bred geografisk differentiering står vi väl positionerade för framtida tillväxt.

Hexatronic-booth-at-conference

Hexatronic Group

Hexatronic Group består av fler än 37 dotterbolag med totalt över 1900 anställda. Koncernens huvudkontor ligger i Göteborg.

A person in a bright yellow safety vest marked “Hexatronic” is near machinery, indicating an installation work.

Varför och hur

Hexatronic skapar hållbara nätverk över hela världen. Vi samarbetar med kunder på fyra kontinenter – från teleoperatörer till nätverksägare – och erbjuder ledande, högklassiga fiberlösningar för alla tänkbara användningsområden.

Tillsammans utvecklar företagen i Hexatronic Group produkter och lösningar i världsklass, som skapar utvecklingsmöjligheter för människor över hela världen.

Hexatronic_Henrik-Larsson-Lyon_CEO

Några ord från Henrik Larsson Lyon, VD

Vi växer organiskt och genom förvärv.

Vår organiska tillväxt sker genom att kontinuerligt utveckla vår marknadsnärvaro med starka lokala organisationer och att hela tiden utveckla vårt erbjudande och tillföra värdefulla tjänster som underhåll, eftermarknad, support och utbildning.

Våra förvärv stärker och kompletterar koncernen genom gedigen lokal närvaro på marknaden, kunniga och erfarna medarbetare och god marknadskännedom.

The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the Global website instead?