Hoppa till huvudinnehåll
Hem / Investerare / Revisorn

Revisorn

Utnämnd av stämman på valberedningens rekommendation.

Johan Malmqvist revisor

Hexatronics revisionsföretag

Vid årsstämman 2021 omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisionsföretag fram till nästa årsstämma, med auktoriserad revisor Johan Malmqvist som huvudansvarig revisor.

Revisionsuppdraget omfattar granskning av årsredovisningen, bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och andra uppgifter som tilldelats bolagets revisorer. Revisionsuppdraget omfattar även rådgivning och hjälp i olika frågor relaterade till revisorernas granskning eller utförande av Bolagets övriga uppgifter.

The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the Global website instead?