Hoppa till huvudinnehåll
Hem / Hållbarhet
Nature_Stock_Olenka-Sergienko-Pexels_web

Framtiden tillhör alla

Vi drivs av vår vision om att skapa en hållbar länk till framtiden. Vi möjliggör en gemensam digital framtid så att människor, företag, samhällen och vår planet kan utvecklas och blomstra tillsammans.

Vad vi siktar på

På Hexatronic strävar vi efter att ligga i framkant i skapandet av hållbara lösningar inom infrastruktur för telekom. Vår färdplan för hållbarhet vägleder oss på vår resa till 2030 och vidare.

Läs vår färdplan

Våra fokusområden

Innovation, samarbete och engagemang är nyckeln till våra hållbarhetsframsteg framöver. När vi växer globalt är det avgörande att vi minimerar den negativa påverkan och maximerar vårt positiva inflytande.

Möt vår hållbarhetschef

Säg hej till Pernilla Eriksson, hållbarhetschef för Hexatronic Group. I den här korta videon berättar hon kort om våra tre fokusområden: Planet, Människa och Etik.

Hexatornic-Hallbarhetsrapport-2023_vara -ataganden

Hållbarhetsrapport 2023

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete och följ våra framsteg i vår hållbarhetsrapport för 2023.
Close-up of a curved surface with parallel lines in green, red, blue, and white, creating a textured pattern with light reflections.

Hur vi skapar mer hållbara FTTH-nätverk

Är du intresserad av att minska koldioxidavtrycket från ditt projekt? Läs vår artikel för att ta del av vad vi redan nu gör för att uppnå mer hållbara nätverk. 

Hållbarhet som inspirerar

Här hittar du de senaste nyheterna inom hållbarhet. 

Insights on the Sustainable Subsea Networks Report 2024

Insights on the Sustainable Subsea Networks Report 2024

The new homeway WiFi – like the first access point on the moon

The new homeway WiFi – like the first access point on the moon

The first winner of the Hexatronic Sustainability Award

The first winner of the Hexatronic Sustainability Award

Highlights of Climate Action Month 2023

Highlights of Climate Action Month 2023

Hexatronic Group Sustainability Roadmap 2030

Hexatronic Group Sustainability Roadmap 2030

Hexatronic Group is joining the Science Based Targets initative

Hexatronic Group is joining the Science Based Targets initative

A holistic approach to sustainable development – 2023 and beyond

A holistic approach to sustainable development – 2023 and beyond

The drum return project – Sustainability with the customer in focus

The drum return project – Sustainability with the customer in focus

Digital connectivity and infrastructure with sustainability at heart

Digital connectivity and infrastructure with sustainability at heart

Våra policyhandlingar

Hållbarhetspolicy

Vi har en helhetssyn på hållbar utveckling. Detta innebär att respektera och skydda miljön, mänskliga rättigheter, anställdas rättigheter och ha god affärsetik. Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra vår verksamhet och följa regler och relevanta krav inom alla områden.

Vår avsikt är att arbeta med entreprenörer och leverantörer som delar våra värderingar när det gäller hållbarhet och affärsetik. Denna hållbarhetspolicy gäller för alla företag i Hexatronic-koncernen och alla anställda samt för inhyrd arbetskraft.

Läs vår Hållbarhetspolicy

Våra policyhandlingar

Nature_Stock_Cottonbro-Pexels-08_web

Hexatronic Groups uttalande om nutida slaveri

Hexatronic Group har åtagit sig att förhindra alla former av nutida slavarbete, förtryck och människohandel samt tvångsarbete. Hexatronic har undertecknat FN:s Global Compact och följer de tio principerna.

Detta uttalande har publicerats i enlighet med the UK Modern Slavery Act 2015. Den anger de steg som Hexatronic tog 2023 för att förhindra nutida slaveri i sina affärs- och försörjningskedjor.

A stream flowing over rocks surrounded by greenery. The water is white and frothy, indicating it’s moving rapidly.

Visselblåsar-funktion

Om du i rollen som anställd, kund eller någon annan i kontakt med koncernen vill rapportera oro över allvarligt fel, kan du använda visselblåsar-funktionen.

Det kan till exempel vara något som strider mot god affärsetik och som allvarligt kan skada Hexatronic som organisation eller någon persons liv eller hälsa. Du kan använda funktionen helt anonymt. För mer information läs vår Visselblåspolicy.

The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the Global website instead?