Hoppa till huvudinnehåll
Hem / Investerare / Affärsetik
A flock of birds flying in a cloudy sky. The birds are scattered, with no particular formation, giving a sense of freedom and movement.

Affärsetik

Vi är måna om en stark affärsetik i relationer världen över och söker partners som delar våra värderingar och vår medvetenhet om globalt ansvar. Vår uppförandekod har en central roll.
Hexatronics uppförandekod är en riktlinje för affärsprinciper och etik för alla bolag i Hexatronic-koncernen. Hexatronic Group har också antagit en policy om antikorruption. Alla medarbetare och företagsrepresentanter förväntas följa våra policyer och vår uppförandekod. Vi håller regelbundna utbildningar och alla policyer finns tillgängliga på Hexatronic Groups intranät.

Hexatronic vill uppfattas som en pålitlig, långsiktig och ansvarsfull företagsmedborgare och strävar efter att alltid betala rätt skatt i rätt land och följa gällande skattelagar och förordningar. Hexatronic Group har antagit en skattepolicy som gäller för alla Hexatronics enheter och anställda.

Vi uppmuntrar våra medarbetare att ställa frågor och säga ifrån om de har funderingar kring affärsmetoder eller misstänker brott mot vår uppförandekod, våra policyer och/eller tillämpliga lagar och förordningar, och att rapportera misstankar eller påstådda oegentligheter till närmaste chef eller HR-representant, eller genom att använda Hexatronic Groups visselblåsartjänst.
The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the Global website instead?