Hoppa till huvudinnehåll
Hem / Investerare / Aktien
Black-pattern

Om aktien

Hexatronic-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Mid Cap sedan 2 januari 2024.

Aktiehistorik

Hexatronic introducerades ursprungligen på NGM Nordic MTF 2008. 2011 accepterades aktien för handel på AktieTorget och 2014 flyttades handeln till Nasdaq First North.

Sedan den 2 januari 2024 är Hexatronic-aktien noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Mid Cap.

Aktien har ISIN-koden SE0018040677 och kortnamnet HTRO.

Aktiekapital

Hexatronics registrerade aktiekapital uppgick den 31 maj 2024 till 2 053 236,50 SEK fördelat på 203 026 610 stamaktier, var och en med ett kvotvärde på 0,01 SEK. Aktierna i Hexatronic är denominerade i svenska kronor (SEK).

Hexatronics aktier har emitterats i enlighet med svensk lag. Alla utgivna aktier är fullt betalda, har lika rätt till andel i företaget och är fritt överlåtbara.

Fakta om aktien

  • Aktiens namn: Hexatronic
  • Kortnamn: HTRO
  • ISIN-kod: SE0018040677
  • Orderboks-ID: 82816
  • Antal stamaktier: 203 026 610
  • Kvotvärde: 0,01 SEK
  • Första handel: 2011-06-23
  • Säkerhetstyp: Aktie

Aktiekursutveckling

Största ägarna

Största ägarna i aktieboken per 2024-05-31 med därefter kända förändringar.

Ägare

Antal stamaktier

Röster %

Handelsbanken Fonder

14 743 931

7,3%

AMF Pension &  Fonder

14 064 491

7,0%

Accendo Capital

12 207 134

6,0%

Jonas Nordlund, privat och via bolag

11 052 162

5,5%

Chirp AB

8 929 360

4,4%

Vanguard

6 693 451

3,3%

Tredje AP-fonden

6 336 450

3,1%

Norges Bank

5 024 494

2,5%

Avanza Pension

5 018 406

2,5%

Nordnet Pensionsförsäkring

4 660 636

2,3%

Övriga ägare

114 296 095

56,3%

Totalt utestående aktier

203 026 610

100,0%

 

 

The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the Global website instead?