The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the American website instead?

För leverantörer

Som leverantör till Hexatronic Group har du en central roll i vår strategi för att ge våra kunder värde. Vi letar efter starka samarbetspartners som uppfyller följande urvalskriterier:

  • Du delar våra värderingar när det gäller hållbarhet och affärsetik.
  • Du är pålitlig, lyhörd, innovativ och levererar högkvalitativa och kostnadseffektiva produkter och tjänster.
  • För att säkerställa enhetligheten i produkt- och servicekvaliteten måste du ha och underhålla ett kvalitetssystem, helst ISO 9 001-certifierat.

Uppförandekod för leverantörer

Som leverantör måste du förstå och följa vår Uppförandekod.

Miljökrav

För att  framgångsrikt kontrollera och minska vår miljöpåverkan måste vi beakta hela leveranskedjan, dvs. förpackning, avfall och transporter. Bra leverantörssamarbete är av stor betydelse i detta arbete. 

Allmänna inköpsvillkor

Företagsspecifika logistikkrav