The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the American website instead?

Upphandling

Att vara den mest attraktiva partnern för våra kunder innebär att skapa och upprätthålla goda relationer. Inte bara mellan oss själva och våra kunder utan mellan alla berörda parter inom leverantörskedjan.

Leverantörer är centrala i vår strategi för att ge våra kunder värde. Våra leverantörer måste vara pålitliga, lyhörda, innovativa och leverera högkvalitativa produkter och kostnadseffektiva tjänster. Vi strävar efter att bygga starka relationer som gynnar båda parter på lång sikt.

Som en potentiell leverantör är det viktigt att du känner till och förstår våra urvalskriterier som beskrivs i dokumentet Hexatronic leverantörskrav och allmänna inköpsvillkor. Var extra uppmärksam på vår uppförandekod.

Läs Hexatronics leverantörskrav

Läs de allmänna inköpsvillkoren

Läs uppförandekoden

Läs instruktioner om förpackning och märkning

Läs Miljökrav för leverantörer

Leverantörsrelationer

Som vår leverantör har du en central roll i vår strategi för att ge våra kunder värde.   Vi letar efter starka samarbetspartners som är pålitliga, lyhörda, innovativa och levererar högkvalitativa och kostnadseffektiva produkter och tjänster.

Om inte annat avtalats görs alla våra inköp enligt våra Allmänna inköpsvillkor.

Hållbarhet

Vår avsikt är att arbeta med leverantörer som delar våra värderingar när det gäller hållbarhet och affärsetik. Läs här för mer information om vårt hållbarhetsarbete.

Produkter och lösningar som vi erbjuder telekomsektorn möjliggör minskad miljöpåverkan genom effektiv informations- och kommunikationsteknik. Vi kan dock inte framgångsrikt kontrollera och minska vår miljöpåverkan utan att beakta hela leveranskedjan, dvs. förpackning, avfall och transporter. Bra leverantörssamarbete är av stor betydelse i detta arbete.

Som leverantör måste du förstå och följa våra Uppförandekod och vår Miljökrav för leverantörer.

Om du upptäcker någon överträdelse av vår uppförandekod, antingen inom din egen verksamhet eller på Hexatronic, använd följande länk att rapportera. 

Kvalitet

För att säkerställa enhetligheten i produkt- och servicekvaliteten måste du ha och underhålla ett kvalitetssystem, helst ISO 9 001-certifierat.

Miljö

Hexatronic tillhandahåller lösningar inom fiberoptisk kabelinfrastruktur för telekomföretag. Informations- och kommunikationsteknik ger sätt att minska miljöpåverkan. Vi inser dock att det finns miljöpåverkan kopplade till vår verksamhet och vi arbetar för att minska den, med fokus på våra produkter, förpackningar, vårt avfall och våra transporter.

Vi kan inte framgångsrikt kontrollera och minska vår miljöpåverkan utan att beakta hela leveranskedjan. Bra leverantörssamarbete är av stor betydelse i detta arbete.

Alla leverantörer måste följa våra Miljökrav för leverantörer

Läs de allmänna inköpsvillkoren

Läs uppförandekoden

Miljökrav för leverantörer