Fibermonitorering – hvordan ivareta kritisk infrastruktur?

Elektronisk kommunikasjon har blitt en sentral del av vår hverdag og vi har i økende grad blitt avhengig av ulike elektroniske kommunikasjonsløsninger. Flere offentlige og private tjenester digitaliseres, drift og styringssystemer for finansinstitusjoner, industri, landbruk, havbruk, energi, mobiltelefoni og data, hjemmekontorløsninger, karttjenester, butikk- og betalingstjenester, underholdningstilbud, helse- og omsorgstjenester (velferdsteknologi), til og med forsvaret er i økende grad avhengige av sivil infrastruktur.

Uten elektronisk kommunikasjon vil store deler av de samfunnskritiske, bedriftskritiske og velferdskritiske tjenestene kollapse. Behovet for datakapasitet øker stadig og er helt avhengig av fungerende fiberoptisk infrastruktur.

Fiberoptisk infrastruktur består av fiberoptiske kabler, som er selve grunnmuren i vår digitale hverdag. Fiberoptiske kabler er ansvarlige for å til en hver tid frakte enorme mengder data og er helt nødvendig for å håndtere dagens og morgendagens kapasitetsbehov.

Innhold

 • Risiko og trusler

 • Mulige sikringstiltak

 • Hvorfor velger man monitorering av fiber

Risiko og trusler

I tillegg til utilsiktede fiberbrudd er sabotasje og hacking også potensielle risikofaktorer. Historisk har fiberoptiske kabler hatt et rykte på seg for å være immune mot avlytting, men dette er dessverre et ufortjent rykte.

Det mange ikke er klar over, er at fiberoptiske kabler ofte både er lett tilgjengelige og usikrede, ofte merket med skilt for å redusere fiberbrudd. Ironisk nok, kan dette potensielt gjøre fiberkabelen til et yndet mål for sabotasje eller hacking. Enhver person med tilgang til internett kan lett tilegne seg kunnskap og anskaffe verktøy for å hacke/avlytte et fibersamband.

Mulige sikringstiltak

Det finnes noen tiltak som kan implementeres for å sikre fibersamband.

 1. Fysisk sikring av fiberkablene
  Dette er en enkel og effektiv metode så framt fiberkablene er innenfor områder man selv har kontroll på. Så fort fiberkablene går utenfor egne områder blir det en større utfordring å sikre sambandet.
 2. Kryptering
  Å implementere en optisk krypteringsløsning er en effektiv, men kostbar metode. I tillegg til at krypteringsløsningen i seg selv koster, blir man også tvunget til å øke kapasiteten i fibernettverket. Et eksempel på en slik krypteringsløsning er Ciena WaveLogic Encryption.
 3. Fibermonitorering
  Et moderne skalerbart alt-i-et system for fibermonitorering fra Hexatronic/EXFO tester og monitorerer tilstanden til fibrene kontinuerlig. Man får dermed full oversikt over alt som skjer i fibernettet. Både fiber med trafikk og uten trafikk (mørk fiber) kan monitoreres uten at trafikken påvirkes. 

Hvorfor velger man monitorering av fiber

Sikkerhet:
Ved monitorering av fiber med trafikk, vil et hvert forsøk på sabotasje eller datatyveri (hacking/avlytting) umiddelbart detekteres og varsles med når og hvor hendelsen finner sted. Sikkerheten og integriteten til datatrafikken økes betydelig dersom man benytter en monitoreringsløsning på viktige og kritiske fibersamband. Ved å innføre sensorer til monitoreringssystemet, kan man øke sikkerheten til infrastrukturen ytterligere, uten behov for strøm. Kabelbrønn, skap og andre rom kan sikres ved hjelp av sensorer som detekterer åpning av dør eller lokk, vanninntrengning eller uønsket temperaturendring.

Robusthet og bærekraft:
Et fysisk fiberproblem, som et utilsiktet brudd, vil identifiseres umiddelbart av systemet og varsles direkte til nettverksadministrator. Ettersom feilen er detektert og lokalisert av systemet kan personell med rett utstyr ta seg frem til bruddet ved hjelp av GPS koordinater og begynne feilrettingen.

Glasset i en fiberkabel degraderes også over tid. Et monitoreringssystem overvåker fiberens tilstand, slik at netteier kan planlegge forebyggende vedlikehold og unngå uønsket nedetid. Monitoreringssystemet reduserer dermed nedetid og kostnader forbundet med feilsøking, reparasjoner og vedlikehold betydelig. Noe som øker nettverkets robusthet, tjenestekvalitet og kundetilfredshet.

Ta kontakt

Ta kontakt hvis du har spørsmål eller ønsker å lære mer om fiber monitorering.