The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the American website instead?

Privacy Policy

Senast uppdaterad 2021-03-02.

Vem hanterar dina personuppgifter? Vem är personuppgiftsansvarig?

Hexatronic Group AB (556168-6360), tillsammans med varje enskilt dotterbolag som ingår i gruppen som behandlar dina personuppgifter, är personuppgiftsansvarig.

Om Hexatronic

Hexatronic Group AB (publ) är en grupp som utvecklar, kommersialiserar och levererar produkter, komponenter, som dessutom specialiserat sig på systemlösningar med huvudfokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic har ett brett utbud av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom huvudsakligen passiv fiberoptik med globala märken som Matrix, Viper, Stingray, Raptor, InOne, Drytech™, Lightmate®, and Wistom®. Hexatronic har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige och har företag i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Kina, Nya Zeeland, Italien, Estland, Lettland, Litauen, Canada, Australien och i USA. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet HTRO. Mer information finns på www.hexatronicgroup.com.

Hur vi samlar in personlig information

När du registrerar dig för ett nyhetsbrev eller använder något av våra kontaktformulär på våra offentligt tillgängliga webbplatser (se noterade företag och webbplatser här) eller väljer att skriva ett mejl till oss ger du oss samtidigt ditt samtycke till att behandla den personliga information du skickar till något av Hexatronics-koncernens företag. Vi samlar också in information som kan härledas från dig genom användning av så kallade cookies. Vi kan också samla in personlig information från dig om du besöker oss på någon av våra marknadsföringsutställningar eller registrerar dig för något av våra seminarier.

Typer av personlig information som samlas in

IP-adresser, geografisk plats (grovt uppskattad), e-postadress, namn, telefonnummer, skickade texter från meddelandefält, eventuella filer (bilagor) som innehåller personlig information, bilder eller videoklipp.

Delar Hexatronic mina uppgifter med tredje part eller andra mottagare?

Hexatronic delar inte dina personuppgifter med tredje part eller andra mottagare utan en giltig anledning eller om vi enligt lag är skyldiga att göra det.
Om du är en kund eller leverantör till Hexatronic kan vi dela dina uppgifter (kontaktuppgifter) med tredje part för att uppfylla villkoren i avtalet. Här använder vi den rättsliga grunden: utförande av kontrakt eller i vissa fall legitima intressen.
Marknadsföringsmaterial som innehåller dina personuppgifter som bilder eller videoklipp kan delas med tredje part på Hexatronic-webbplatser, annonsutrymme, intranät eller sociala medieplattformar. Här använder vi den rättsliga grunden: legitimt intresse som tumregel.
När vi tillämpar den rättsliga grunden: legitima intressen väger vi intrånget i personlig integritet mot fördelen för Hexatronic. Detta är en helt objektiv bedömning som görs från fall till fall.

För vilket syfte används informationen?

Personuppgifter som du delar med Hexatronic används för att utföra vår affärsverksamhet på Hexatronic och för att utveckla eller sälja våra produkter och kommunicera relevant information till dig.
Personuppgifter som du tillhandahåller tillsammans med en jobbansökan används endast för att avgöra om ett tillgängligt eller framtida jobb passar din profil och för att kommunicera tillbaka den informationen till dig.
Annars använder Hexatronic endast din information för att kontakta dig i det sammanhang du begär och i ditt intresse för våra produkter eller vår verksamhet (rättslig grund: legitimt intresse och/eller ditt samtycke).

Hur länge vi lagrar din personliga information

Vi behandlar endast din information om nyhetsbrev tills du avslutar prenumerationen på framtida utskick.
Hexatronic sparar bara din information och bifogade filer som du skickar till oss angående jobbansökningar i 2 år på grund av diskrimineringslagen, därefter tas all relaterad information som bifogas ditt namn bort automatiskt. Automatisk radering gäller inte om din anställning skulle leda till anställning.
Om du är kund eller leverantör kommer vi att lagra din information så länge det är nödvändigt för att uppfylla vårt avtal till dig (rättslig grund: genomförande av kontrakt). När avtalet sägs upp lagras dina uppgifter i ett år innan de raderas om du inte fortfarande visar intresse för våra produkter.
Annars behandlar Hexatronic endast dina uppgifter om vi har en giltig anledning och rättslig grund, ditt dokumenterade samtycke eller om lagen kräver att vi gör det.

Hur vi skyddar din personliga information

När du besöker någon av våra webbplatser skyddas din trafik av ett så kallat SSL-certifikat (industristandard). Detta skyddar din information genom kryptering när du klickar på knappen skicka, registrerar dig för något av våra nyhetsbrev eller använder webbplatsen i allmänhet. Vi har också säkerställt att våra tjänsteleverantörer och datakontrollanter behandlar din information säkert genom avtal och tekniska åtgärder.
Alla register som lagras med din personliga information är skyddade med inloggning och behörighet och är endast tillgängliga för personer som till exempel delar ditt och Hexatronics ömsesidiga intresse för behandlingen. HR-avdelning i samband med en jobbansökan.
När det gäller personuppgiftsansvariga finns det alltid ett underliggande avtal som garanterar åtkomst och att ingen obehörig avslöjande av dina personuppgifter görs.
Vi har också interna policyer och rutiner till exempel:

  • Tillbudshantering
  • Riskanalys
  • Informationssäkerhet
  • etc.
Tjänsteleverantörer och assistentprogram som får tillgång till din personliga information

Tjänsteleverantörer

Delad personlig information

MailChimp

Namn, e-postadress

Microsoft Office 365 (europeiska datacenter)

Namn, företagsnamn, e-postadress, telefonnummer och skickade meddelanden från kontaktformulär

Nasdaq Corporate Solutions (för pressmeddelanden och nyhetsbrev

E-post adress
Hubspot

Tredje parts cookie, IP adress, namn, företagsnamn, e-postadress, telefonnummer och skickade meddelanden i meddelandefältet

Google Analytics

Analysdata via tredje parts cookie för marknadsföring och webbanalys (IP-adresser och grovt uppskattad geografisk plats)

Mouseflow

Analysdata via tredje parts cookie för marknadsföring och webbanalys (IP-adresser)

 

Personuppgiftsansvariga

Delad personlig information

Hubspot

Se avsnitt ”Typer av personlig information som samlas in”

 

Hur avslutar jag prenumerationen på nyhetsbrevet?

Du kan när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet, genom att klicka på länken "email preferences" längst ner i meddelandet. När du väljer bort kommer du också att raderas helt från vårt register för nyhetsbrev.

Dina rättigheter och hur du kan åberopa dem

Som medborgare i ett EU / EES-land har du olika rättigheter enligt GDPR.  Hexatronic är noga med att se till att dina data används på ett lämpligt sätt. Du har därför rätt att begära följande från Hexatronic:

  • rätt till access
  • rätten att ändra personuppgifter
  • rätten till radering av personuppgifter (tidigare känd som rätten att glömmas bort)
  • rätten till begränsning av databehandling
  • rätten till dataportabilitet (maskinläsbar där det är möjligt)
  • rätten att avslå samtycke till behandling av personuppgifter

För att åberopa dina rättigheter kan du skicka din begäran till Hexatronic Privacy Coordinator på  gdpr@hexatronic.com. Kontakta gärna Hexatronic på ovanstående e-postadress om du har några frågor. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen eller annan tillsynsmyndighet inom EU.