Skip to main content
Hem / Pressmeddelanden / Hexatronic Group AB genomför nyemission av aktier genom kvittning av fordringar

Hexatronic Group AB genomför nyemission av aktier genom kvittning av fordringar

Hexatronic Group AB dec 8, 2021

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Styrelsen för Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic”) har, med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman den 6 maj 2021, fattat beslut om en nyemission av 2 456 stamaktier. Rätt att teckna stamaktierna tillkommer endast Sven Wiedemann, Hans-Peter Baisch och Arno Krüger, säljarna av aktierna i Opternus GmbH som Hexatronic förvärvade i november 2018. Betalning ska ske genom kvittning. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen genomförs som en s.k. kvittningsemission där teckningslikviden erläggs genom kvittning av fordringar mot Hexatronic. Således är det inte möjligt att genomföra emissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Tilläggsköpeskillingen om totalt 6 503 150 kronor, som har beräknats i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet, ska erläggas med 90 procent i kontanter och resterande 10 procent i stamaktier i Hexatronic. Som likvid för aktierna ska Sven Wiedemann, Hans-Peter Baisch och Arno Krüger kvitta deras fordran på Hexatronic om 650 315 kronor.

Tilläggsköpeskillingen har i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet fastställts per Opternus GmbH bokslutsdag, den 30 september 2021, enligt en överenskommen formel. Teckningskursen uppgår till ca 264,79 kronor och motsvarar Hexatronic-aktiens marknadsvärde beräknad efter den genomsnittliga volymviktade aktiekursen på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 20 augusti 2021 till och med den 30 september 2021. Genom nyemissionen kommer Hexatronics aktiekapital att öka med 122,80 kronor.

Göteborg 8 december 2021
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 december 2021, kl. 17.30.

The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the US website instead?