Hoppa till huvudinnehåll
Hem / Pressmeddelanden / Preliminära siffror för andra kvartalet visar på 173 procent ökat EBITA-resultat jämfört med motsvarande kvartal föregående år

Preliminära siffror för andra kvartalet visar på 173 procent ökat EBITA-resultat jämfört med motsvarande kvartal föregående år

Hexatronic Group AB jul 11, 2022

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronics försäljning och resultat under andra kvartalet 2022 förväntas öka kraftigt till följd av en stark tillväxt i främst USA, Storbritannien och Tyskland.

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick preliminärt till cirka 1 662 MSEK (782), vilket motsvarar 112 procent tillväxt jämfört med motsvarande kvartal föregående år, varav drygt 60 procent är organisk. EBITA för andra kvartalet förväntas uppgå till 278 MSEK (102), vilket motsvarar 173 procent tillväxt jämfört med motsvarande kvartal föregående år och en EBITA-marginal om 16,7 procent (13,0).

Den starka utvecklingen under det första kvartalet förstärktes under det andra kvartalet. Vi har sett en fortsatt mycket hög efterfrågan från i princip alla våra marknader. De investeringar, i både organisation och kapacitet, vi gjort de senaste åren tillsammans med en ökad efterfrågan är starkt bidragande till det starka preliminära resultatet i det andra kvartalet,” säger Henrik Larsson Lyon, CEO Hexatronic Group AB.

Rapporten för andra kvartalet 2022 kommer att publiceras som planerat den 11 augusti kl. 07.00 CEST.

Göteborg 11 juli 2022
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2022 kl. 20.00 CEST.

The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the US website instead?