Hoppa till huvudinnehåll
Hem / Pressmeddelanden / Ökad lönsamhet samt preliminär försäljning tredje kvartalet

Ökad lönsamhet samt preliminär försäljning tredje kvartalet

Hexatronic Group AB okt 13, 2020

Preliminära siffror för tredje kvartalet visar på 13 procent försäljningstillväxt och 25-33 procent tillväxt i EBITA

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronics försäljning har påverkats negativt av Covid-19 pandemin under tredje kvartalet och den negativa effekten bedöms till ca 20-30 MSEK. Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick preliminärt till cirka 535 MSEK vilket motsvarar 13 procent tillväxt varav merparten är organisk. EBITA för tredje kvartalet förväntas uppgå till mellan 59 och 64 MSEK. Orderstocken vid utgången av kvartalet var 6 procent högre, organiskt, än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Denna information lämnas med anledning av rådande osäkerhet pga. Covid-19 pandemin.

”Vi såg i det tredje kvartalet en minskad negativ effekt av Covid-19 på vår verksamhet. Det var framförallt i USA vi märkte en negativ effekt genom att kapaciteten hos installatörer minskade. I flera marknader är det fortsatt begränsningar av fysiska kundmöten vilket påverkar oss negativt i framförallt de marknader vi är i uppbyggnadsfas och har behov av att träffa nya kunder.

Påverkan från Covid-19 för det fjärde kvartalet är svårbedömd. Med ökande smitta i flera länder ser vi att restriktioner återinförs vilket kan komma att påverka vår försäljning negativt. I dagsläget bedömer vi dock att vi kommer ha ungefär samma påverkan på vår verksamhet och försäljning, avseende Covid-19, som under det tredje kvartalet.

Vår bedömning är fortsatt att erfarenheterna av Covid-19 kommer leda till ökade investeringar i kommunikationsnäten, både fast och mobil kommunikation.

Vi har i samtliga bolag infört åtgärder för att minimera risken för att vår personal smittas.

Hexatronics finansiella ställning är fortsatt stark och planer har utarbetats för att begränsa påverkan på koncernen vid en eventuellt större nedgång i efterfrågan”, säger Henrik Larsson Lyon, VD på Hexatronic Group.

Göteborg 13 oktober 2020
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2020 kl. 08.30 CET.

The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the US website instead?