Hoppa till huvudinnehåll
Hem / Pressmeddelanden / Hexatronic justerar ned utsikterna på kort sikt och inleder ett kostnadsbesparingsprogram

Hexatronic justerar ned utsikterna på kort sikt och inleder ett kostnadsbesparingsprogram

Hexatronic Group AB nov 21, 2023

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic” eller ”Bolaget”) justerar ned utsikterna på kort sikt och bedömer att EBITA-marginalen, exklusive omstruktureringskostnader, kommer uppgå till 12-14 procent för det andra halvåret 2023. Vidare initierar Bolaget ett kostnadsbesparingsprogram som förväntas medföra en årlig besparing om cirka 90 MSEK.

Hexatronic justerar ned utsikterna på kort sikt på grund av en fortsatt försvagning av marknaden för fiberoptisk telekommunikationsinfrastruktur under årets fjärde kvartal. Bolaget förväntar sig därmed en försämring av den organiska försäljningstillväxten i det fjärde kvartalet 2023 jämfört med det tredje kvartalet 2023. EBITA-marginalen, exklusive omstruktureringskostnader, bedöms uppgå till 12-14 procent för det andra halvåret 2023, jämfört med tidigare bedömning om 15-17 procent.

Som en följd av en svagare marknad initierar Hexatronic ett kostnadsbesparingsprogram som omfattar uppskattningsvis 160 hel- och deltidstjänster. Programmet avser huvudsakligen en minskning av produktionspersonal men även tjänstemän inom Fiber Solutions i flera av Bolagets geografiska marknader. Från och med utgången av det första kvartalet 2024 beräknas programmet leda till årliga kostnadsbesparingar om cirka 90 MSEK. Omstruktureringskostnader bedöms uppgå till cirka 30 MSEK som belastar det fjärde kvartalet 2023.

Marknaden inom Fiber Solutions har fortsatt försvagats under det fjärde kvartalet, framförallt den tyska marknaden samt duktmarknaden i USA, vilket innebär att vi nedjusterar våra utsikter på kort sikt. Vi offentliggör därför idag åtgärder som innebär att vi anpassar vår organisation till rådande marknadsförutsättningar”, säger Henrik Larsson Lyon, VD för Hexatronic.

Bortom rådande marknadsförhållanden ser Bolaget starka underliggande strukturella trender som stödjer utbyggnaden av fibernät i våra strategiska marknader inklusive Nordamerika, Storbritannien och Tyskland, primärt drivet av privat finansierade projekt men även med stöd från flera statliga investeringsprogram i de flesta större marknader. Som Bolaget kommunicerade i delårsrapporten för det tredje kvartalet 2023 förväntas statliga investeringsprogram i kombination med normaliserade lagernivåer att bidra till en gradvis återhämtning av marknaden från det andra halvåret 2024. Inom Harsh Environment och Data Center ser Bolaget fortsatt stark marknadsefterfrågan.

Göteborg den 21 november, 2023
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 november 2023 kl. 14:45 CET.

The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the US website instead?