Hoppa till huvudinnehåll
Hem / Pressmeddelanden / Hexatronic justerar finansiellt mål

Hexatronic justerar finansiellt mål

Hexatronic Group AB feb 23, 2021

I samband med bokslutet 2020 har styrelsen gjort en översyn av Hexatronics finansiella mål.

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Mot bakgrund av Hexatronics starka utveckling, marknadsposition och framtida möjligheter har styrelsen valt att justera Hexatronics lönsamhetsmål till 10 procent EBITA-marginal (rörelseresultat efter avskrivningar på materiella anläggningstillgångar) på rullande 12 månader från tidigare 9 procent EBITA-marginal.

Tidigare fastställt tillväxtmål om att koncernen skall växa mer än sin marknad organiskt och med en årlig tillväxt om minst 20 procent, organisk och/eller förvärvsdriven, ligger kvar.

Göteborg 23 februari 2021
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2021 kl. 19.00 CET.

The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the US website instead?