Skip to main content
Hem / Pressmeddelanden / Hexatronic har tagit del av pressmeddelande avseende patentintrång

Hexatronic har tagit del av pressmeddelande avseende patentintrång

Hexatronic Group AB jun 12, 2018

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronic har idag den 12 juni 2018 tagit del av ett pressmeddelande avseende patentintrång från Emtelle UK Limited. Enligt pressmeddelandet är de stämda bolagen Hexatronic UK Ltd., Hexatronic Cable & Interconnect Systems AB och Hexatronic AB. Stämningen uppges avse blåsfiberprodukter där Ribbonet, ABF Ultra och Stingray är namngivna. Bolaget bedömer möjligheterna att försvara bolagets ställning i det förväntade ärendet som mycket goda och kommer att bestrida eventuella krav.

Sedan tidigare har Hexatronic vid två tillfällen mottagit stämningar från Emtelle avseende blåsfiberprodukter.

Hexatronic mottog under våren 2015 en stämning från Emtelle Ltd. avseende ett påstått intrång i ett svenskt patent avseende blåsfiberprodukter. Förhandlingar i Patent- och Marknadsdomstolen hölls i början av september 2017 där domstolen fattade beslut i tvisten till Hexatronics fördel. Domstolen förklarade patentet ogiltigt och ogillade således Emtelles påstående om patentintrång.

Hexatronics dotterbolag Hexatronic New Zealand Ltd mottog i juli 2016 en stämning i ett nyazeeländskt patent avseende blåsfiber. Hexatronic har bestridit kravet.

Göteborg 12 juni 2018
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group AB


Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2018 kl. 13.45 CET.

The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the US website instead?