Hoppa till huvudinnehåll
Hem / Pressmeddelanden / Hexatronic Group Kvartalsrapport 1 2015-16

Hexatronic Group Kvartalsrapport 1 2015-16

Hexatronic Group AB jan 19, 2016

Hexatronic levererar styrkebesked i årets första kvartalsrapport

"Vi har fantastiska medarbetare med starkt kundfokus och vi verkar i en marknad med god tillväxt. Med denna kombination är jag mycket förväntansfull inför framtiden," säger koncernchef Henrik Larsson Lyon.

Läs hela kvartalsrapporten här.

Kort sammanfattning av kvartalsrapporten;

Kvartalsrapport 1 – Första kvartalet (1 september 2015 till 30 november 2015)

53 % försäljningstillväxt i kvartalet!

  • Nettoomsättningen uppgick till 224,1 MSEK (146,1) vilket motsvarar 53 % tillväxt under kvartalet.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 21,6 MSEK (14,6), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 9,6 % (10,0 %). EBITDA-marginalen på rullande 12 månader var 10,0 %.
  • Engångskostnader i samband med Bolagets notering på Nasdaq Stockholm om 2,3 MSEK belastar resultatet i kvartalet. Exklusive dessa kostnader uppgår EBITDA till 23,9 MSEK med en EBITDA- marginal på 10,7 %.
  • Rörelseresultatet uppgick till 17,2 MSEK (12,0).
  • Nettoresultatet uppgick till 13,8 MSEK (10,4).
  • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,45 SEK (0,35) i kvartalet.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,3 MSEK (5,7).

VD-ord

Årets första kvartal visade en tillväxt om 53 %!
De marknadsinvesteringar vi gjort har börjat ge resultat. Vi såg en mycket bra försäljningsutveckling i flera av våra viktiga marknader där föregående års produktintroduktioner starkt bidragit till omsättningstillväxten på 53 % i kvartalet. Försäljningen i Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB har under kvartalet utvecklats mycket väl med en organisk tillväxt på drygt 40 % i kvartalet. Glädjande är också att konstatera att den organiska tillväxten i koncernen som helhet var ca 20 %. Den övergripande marknad vi verkar i har fortsatt att utvecklas väl och vi bedömer att den kommer fortsätta att göra det i många år framöver.

Under kvartalet knöt vi ett distributionsavtal med Amherst Photonics som försäljningspartner i USA. Utöver detta etablerade vi ett helägt dotterbolag i USA för att bygga en egen försäljnings- och supportorganisation i USA. Vi bedömer att vi kommer se de första effekterna av dessa aktiviteter under tredje kvartalet.

För att stödja en fortsatt expansion av vår affär beslutade vi under kvartalet att göra en större investering, cirka 15 MSEK, i en ny effektiv duktlinje. Vi kommer med denna på plats att både bredda vårt erbjudande och öka vår produktionskapacitet.

Kvartalet har förutom ett intensivt och lyckosamt marknadsarbete präglats av förberedelserna för noteringen på Nasdaq Stockholm Small Cap. Första handelsdag för vår aktie var den 18:e december. Vår bedömning är att detta på sikt kommer vara positivt för värdeutvecklingen av vår aktie till gagn för alla aktieägare. Dessutom är det en ytterligare kvalitetsstämpel som kommer förbättra våra möjligheter då vi går in i nya marknader där Hexatronic idag är mindre känt.

Andra kvartalet innebär säsongsmässigt en lägre installationsverksamhet i Norden, främst pga. kyla men även jul- och nyårsledighet. Vi har ökat försäljningen i Norden vilket innebär att säsongsberoendet har ökat. Det andra kvartalet är vårt svagaste kvartal och vi räknar med ett svagt resultat för andra kvartalet.

Avslutningsvis konstaterar jag att vi har ett system- och produkterbjudande som våra kunder finner attraktivt. Vi har fantastiska medarbetare med starkt kundfokus och vi verkar i en marknad med god tillväxt. Med denna kombination är jag mycket förväntansfull inför framtiden.

Henrik Larsson Lyon
VD och Koncernchef Hexatronic Group AB (publ) 

The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the US website instead?