Hoppa till huvudinnehåll
Hem / Pressmeddelanden / Hexatronic Group - Delårsrapport Q3 2018

Hexatronic Group - Delårsrapport Q3 2018

Hexatronic Group AB nov 7, 2018

Hexatronic Group Delårsrapport Q3,
1 juli - 30 september 2018

Hexatronic presenterar Q3 som visar på fortsatt stark internationell tillväxt. 

Läs hela rapporten här.

Kvartalet (1 juli till 30 september 2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 403,8 MSEK (336,9) vilket motsvarar 20 % (30 %) tillväxt under kvartalet.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 42,9 MSEK (42,9), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 10,6 % (12,7 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 31,3 MSEK (35,7).
 • Nettoresultatet uppgick till 21,8 MSEK (26,8).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,58 SEK (0,71).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till 10,1 MSEK (54,3).

Perioden (januari till september 2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 154,6 MSEK (974,4) vilket motsvarar 18 % (34 %) tillväxt under perioden.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 107,2 MSEK (113,1), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 9,3 % (11,6 %). EBITDA-marginalen på rullande 12 månader var 9,8 % (11,4 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 75,2 MSEK (91,9).
 • Nettoresultatet uppgick till 52,9 MSEK (66,7).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,40 SEK (1,76).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden uppgick till -36,0 MSEK (77,3).

VD-ord

Fortsatt stark internationell tillväxt och strategiskt förvärv i Tyskland
Koncernens tillväxt under kvartalet uppgick till 20 %, varav 32 % förvärvsdriven och 12% negativ organisk tillväxt. Mönstret från föregående kvartal med en stark tillväxt utanför Norden och en svag svensk marknad bestod i tredje kvartalet. Tillväxten utanför Norden var 135% i kvartalet medan den i Norden var negativ om 28%. Vi bedömer fortsatt att den svenska marknaden för helåret kommer vara ca 20 % lägre än föregående år. Tredje kvartalet föregående år var mycket starkt i Sverige vilket till stor del förklarar den negativa organiska tillväxten.

Utanför Sverige fortsätter vi att växa både organiskt och genom de förvärv vi gjort. Verksamheten i Nya Zeeland fortsätter att utvecklas starkt. I USA utvecklas förvärvet av Blue Diamond mycket väl och de marknadsprognoser vi tagit del av pekar på en fortsatt god utveckling av infrastrukturmarknaden de kommande 5-6 åren. Vår systemförsäljning fortsätter att växa, om än från en låg nivå. Vi bedömer fortsatt att systemförsäljningen i USA kommer bli mer betydande under 2019.

En mycket positiv händelse i kvartalet var att vi slöt ett avtal, om ca 70 MSEK, att leverera vårt FTTH-system till en större brittisk operatör. Det är den första större affären på vårt FTTH-system, vilket är mycket glädjande. Leveranserna avseende denna affär har ökat i kvartalet men har varit lägre än plan beroende på att vår kund startat upp en del projekt senare än beräknat.   

Vi ser positiva effekter av det strategiska förvärvet av det engelska utbildningsbolaget PQMS som vi genomförde under föregående kvartal. Både avseende en ökad efterfrågan på utbildning samt den effekt det har på vår marknadsföring och försäljning av vårt FTTH-system med utbildning av operatörer och dess installatörer. Utbildning av installatörer inom FTTH-installationer ser vi som ett starkt tillväxtområde och även ett måste med de investeringar som flaggats i flera större länder i Europa. Bristen på utbildade installatörer är idag en flaskhals i flera länder.

Med förvärvet av Opternus etablerar vi nu ett starkt fotfäste för koncernen på den tyska FTTH-marknaden som är i stark tillväxt med omfattande nationella investeringsprogram. Opternus är marknadsledare inom försäljning av fibersvetsar och mätinstrument. En position som skapar goda möjligheter till korsförsäljning av Hexatronics breda erbjudande tack vare Opternus etablerade relationer med ett stort antal tyska nätägare och installatörer. Vi bedömer också att Opternus nuvarande affär har mycket goda tillväxtmöjligheter de kommande åren.

Vi går in i det fjärde kvartalet med en orderbok som är 24% lägre än motsvarande tidpunkt föregående år och på jämförande basis. Under föregående år hade vi en mycket stor orderstock avseende order från den svenska marknaden med lång framförhållning. Med årets svagare svenska marknad är kundernas framförhållning mycket kortare. Vi förväntar oss under fjärde kvartalet en fortsatt stark utveckling utanför Norden och en fortsatt svag svensk marknad jämfört med föregående år.

Vi har fortsatt en mycket positiv syn på FTTH-marknaden, de möjligheter 5G kommer ge i form av fiberutbyggnad, samt våra möjligheter till fortsatt lönsam tillväxt.

Välkommen att följa med på vår fortsatta tillväxtresa,

Henrik Larsson Lyon
VD och Koncernchef Hexatronic Group AB (publ)

The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the US website instead?