Hoppa till huvudinnehåll
Hem / Pressmeddelanden / Hexatronic Group Delårsrapport 2 2016-17

Hexatronic Group Delårsrapport 2 2016-17

Hexatronic Group AB maj 4, 2017

Hexatronic presenterar delårsrapport 2 2016-17 – Tillväxtresan fortsätter och Hexatronic ökar produktionskapaciteten

Imponerande delårsrapport från Hexatronic. Tillväxtresan fortsätter och Hexatronic ökar produktionskapaciteten för expansion på Europamarknaden. Rapporten visar på 51% tillväxt under årets säsongsmässigt svagaste kvartal.

Läs hela rapporten här.

Hexatronic Group AB (publ)
Delårsrapport 2 - januari - mars 2017

(Perioden september 2016 - mars 2017 inklusive tertialsiffror för december 2016 - mars 2017)

Kvartalet (januari till mars 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 291,3 MSEK (193,1) vilket motsvarar 51 % (33 %) tillväxt under kvartalet.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 21,0 MSEK (12,8), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 7,2 % (6,6 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 14,0 MSEK (8,1).
 • Nettoresultatet uppgick till 9,5 MSEK (5,9).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,25 SEK (0,17).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till 28,6 MSEK (34,1).

Perioden (september 2016 till mars 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 709,7 MSEK (470,0) vilket motsvarar 51 % (43 %) tillväxt under perioden.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 68,7 MSEK (31,9), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 9,7 % (6,8 %). EBITDA-marginalen på rullande 12 månader var 10,5 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 53,3 MSEK (21,5).
 • Nettoresultatet uppgick till 31,4 MSEK (15,8).
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,84 SEK (0,45).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden uppgick till -2,1 MSEK (-15,0).

VD-ord

Fortsatt mycket stark tillväxt under årets säsongsmässigt svagaste kvartal
Vi hade ett mycket starkt kvartal med en tillväxt om 51 %, varav 33 % organiskt, till en för säsongen stark EBITDA om 7,2 %. Siffrorna för tertialet december 2016 till mars 2017, som vi redovisar med anledning av övergång till kalenderår som räkenskapsår, är ännu starkare relativt kvartal 1. En tillväxt om 52 % och EBITDA om 7,9 %. Vi känner stor tillfredsställelse i att vi under vintermånaderna, med säsongsmässigt betydligt lägre installationsaktivitet i Norden, uppnådde en för perioden stark lönsamhet. 

En av de viktigaste händelserna under kvartalet var förvärvet av utbildningsbolaget Iftac AB. Tillsammans med vårt tidigare förvärv av ICT Education AB har vi nu ca 15 personer inom utbildning av framförallt installation av fiberoptiska system. Utbildning kommer vara en viktig del i vårt systemerbjudande.

Under kvartalet vann vi ett antal sjökabelorder som tillsammans uppgick till ca 25 MSEK. Vi har tillsammans med den sjökabelorder som vi vann under senhösten 2016 på relativ kort tid vunnit sjökabelorder på ca 50 MSEK, huvuddelen för leverans under innevarande år.

Under kvartalet har vi fortsatt att förstärka vår organisation avseende framförallt produktionskapacitet för vidare internationell expansion. Vi bedömer att den svenska marknaden för fiber till hemmet ("FTTH") kommer att vara fortsatt stark åtminstone till år 2020. Vår ambition är att under denna period skapa en stark position i ett antal marknader som står inför ökande investeringar inom FTTH.  De flesta marknaderna i Europa och världen ligger tidsmässigt långt efter den svenska marknaden avseende FTTH, vilket gör att vi bedömer att det finns goda möjligheter att fortsätta vår tillväxt. Vi ser också goda förutsättningar att använda vår starka balansräkning för fortsatta strategiska förvärv.

Utöver FTTH, som idag är den största drivkraften avseende vår försäljningstillväxt, så står världen inom några år inför större investeringar inom 5G och WiFi. 5G kommer att innebära en betydligt högre densitet av antenner och WiFi-punkter. Vi bedömer att detta, på några års sikt, kommer bli en stor marknad där vi med vår kompetens inom fiberoptiska kommunikationslösningar har goda förutsättningar att skapa tillväxt.

Under kvartalet beslutade vi att fusionera tre av våra bolag; Memoteknik AB, The Blue Shift AB och Hexatronic Elektronik & Data AB, till Hexatronic Network Solutions AB. Syftet är att fokusera på OEM-marknaden och växa denna affär genom att sammanföra vår kompentens i ett bolag.

Avslutningsvis är det glädjande att konstatera att vi går in i kommande kvartal med en orderstock som organiskt är 37 % större än motsvarande tidpunkt föregående år. Vi har idag har ca 5 500 aktieägare, vilket är en fördubbling mot samma tidpunkt föregående år, och bland dessa ett antal fonder som större ägare.

Välkommen att följa med på vår fortsatta tillväxtresa,

Henrik Larsson Lyon
VD och Koncernchef Hexatronic Group AB (publ)

Händelser under kvartalet (januari - mars 2017)

 • Hexatronic förvärvade Iftac AB och utvecklade därmed koncerns utbildningssatsning. Bolaget har konsoliderats i koncernen från den 2 januari 2017.
 • Hexatronic vann nya order på sjökabel till ett sammanlagt värde av 25 MSEK.

Händelser efter periodens utgång                         

 • Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.
The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the Global website instead?