Hoppa till huvudinnehåll
Hem / Pressmeddelanden / Hexatronic Group AB meddelar ökning av antalet aktier och röster

Hexatronic Group AB meddelar ökning av antalet aktier och röster

Hexatronic Group AB jul 29, 2022

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Antal aktier och röster i Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic”) har ökat till följd av incitamentsprogram som infördes vid årsstämman den 9 maj 2019 för ledande befattningshavare och vissa övriga anställda. Detta har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat under juli 2022 med 1 007 729 aktier respektive 906 956 röster, genom omvandling av C-aktier till stamaktier för avslut av aktiesparprogram, samt 1 497 500 aktier respektive röster, genom utnyttjande av teckningsoptioner för att teckna nya aktier i bolaget.

Per den 29 juli 2022 uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Hexatronic till 204 974 150, varav 202 331 879 utgörs av stamaktier, motsvarande 202 331 879 röster, och 2 642 271 utgörs av aktier av serie C, motsvarande 264 227 röster. Aktiekapitalet uppgår till 2 049 741,50 kronor. Bolaget innehar samtliga aktier av serie C.


Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juli 2022 kl. 17:30 CEST.

The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the US website instead?