Skip to main content
Hem / Pressmeddelanden / Hexatronic Group AB meddelar ökning av antalet aktier och röster

Hexatronic Group AB meddelar ökning av antalet aktier och röster

Hexatronic Group AB jun 30, 2023

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Antal aktier och röster i Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic”) har ökat till följd av årsstämmans beslut att emittera 261 071 aktier av serie C för att säkra framtida leverans av prestationsaktier och kostnader för eventuella sociala avgifter för det långsiktiga incitamentsprogramet som beslutades i år (LTIP 2023).

Genom emissionsbeslutet ovan, som Bolagsverket registrerade under juni månad, ökade antal aktier med 261 071 och antal röster med 26 107. 

Per den 30 juni 2023 uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Hexatronic till 205 323 650, varav 203 026 610 utgörs av stamaktier, motsvarande 203 026 610 röster, och 
2 297 040 utgörs av aktier av serie C, motsvarande 229 704 röster. Aktiekapitalet uppgår till 2 053 236,50 kronor. Bolaget innehar samtliga aktier av serie C.

Göteborg 30 juni, 2023
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00
Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2023 kl. 17:30 CEST. 

The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the US website instead?