Skip to main content
Hem / Pressmeddelanden / Hexatronic förvärvar OpticReach Ltd

Hexatronic förvärvar OpticReach Ltd

Hexatronic Group AB jan 15, 2016

Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic”) har den 15 januari 2016 ingått ett avtal om förvärv av samtliga aktier i OpticReach Ltd (”OpticReach”).

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

OpticReach Ltd

OpticReach är ett företag verksamt i Storbritannien inom fiberoptiska systemlösningar och komponenter. Företaget, med säte i Gosport utanför Portsmouth, har ca 11 anställda och omsatte under det senaste räkenskapsåret som avslutades per 2015-07-31 ca 20 MSEK med en EBITDA-marginal om ca 14 procent med en förväntad stark tillväxt de kommande åren. Förvärvet har slutförts per dagens datum.

Köpeskilling och finansiering

Den fasta köpeskillingen uppgår till GBP 800 000 eller motsvarande ca 9,8 MSEK, varav 30 % erlägges kontant och 70 % genom nyemitterade aktier i Hexatronic (”apportemissionen”). Förvärvet finansieras med egna medel och apportemissionen. Därtill kommer en eventuell tilläggsköpeskilling som utgår med 70 % respektive 30 % av de kommande två räkenskapsårens EBITDA-resultat överstigande GBP 100 000. Hexatronic äger rätt att besluta om eventuell tilläggsköpeskilling ska utbetalas kontant eller upp till 50 % i Hexatronicaktier och resterande del kontant.

Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 november har styrelsen den 15 januari 2016, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutat om en nyemission av 419 546 aktier. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma aktieägarna i OpticReach, Kieran Stone och Matt Taylor. Omräknat motsvarar vederlaget i Hexatronicaktier en teckningskurs om 16,40 SEK, vilket motsvarar snittkursen för Hexatronics aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 15 handelsdagarna före den 15 januari 2016.

VD-kommentarer

"Vi är mycket glada över att ha fått möjligheten att förvärva OpticReach, som vi känner mycket väl som kund och samarbetspartner till Hexatronic under de senaste åren. Bolaget passar mycket väl in i vår strategi att etablera oss i ett antal tillväxtmarknader. Vi bedömer att den brittiska marknaden står inför en intressant tillväxt inom framförallt FTTH de kommande åren och OpticReach kommer vara vår plattform för tillväxt i Storbritannien. Matt Taylor och Kieran Stone, som startat och drivit upp OpticReach, är två entreprenörer som kommer passa mycket väl in i Hexatronic Group," säger Henrik Larsson Lyon, koncernchef och VD i Hexatronic Group.

"Vi är mycket glada över att bli en del av Hexatronic Group. Hexatronics tillväxtstrategi passar mycket väl med våra planer på att bli en ledande leverantör av passiva fiberoptiska kommunikationslösningar i den snabbt växande brittiska FTTH-marknaden. Kombinationen av OpticReachs och Hexatronics produkterbjudande gör att vi kommer kunna erbjuda marknaden ett av de mest kompletta och innovativa passiva fiberoptiska systemen inom FTTH-marknaden," säger Matt Taylor, VD i OpticReach.

Aktier och aktiekapital

Apportemissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med 20 977,29 SEK genom nyemission av 419 546 aktier. Detta innebär att aktiekapitalet, efter apportemissionen, kommer att uppgå till 1 683 861,99 SEK, fördelat på 33 677 240 aktier.

Hisings Backa 15 januari 2016
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 070-650 34 00

The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the US website instead?