Hoppa till huvudinnehåll
Hem / Pressmeddelanden / Emtelle har återtagit stämning av Hexatronic

Emtelle har återtagit stämning av Hexatronic

Hexatronic Group AB aug 1, 2018

Emtelle har återtagit stämning av Hexatronic i Nya Zeeland.

Läs det ursprungliga pressmeddelandet här.

Hexatronic har mottagit en skrivelse från the High Court of New Zealand att Emtelle Ltd återtagit och avslutat sin stämning av Hexatronic New Zealand Limited och Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB avseende påstått patentintrång i Nya Zeeland. Stämningen vilken kommunicerades 8 juli 2016 avsåg blåsfiber.

Utöver ovan återtagen stämning har Emtelle vid ytterligare två tillfällen stämt Hexatronic avseende blåsfiberprodukter.

Hexatronic mottog under våren 2015 en stämning från Emtelle Ltd. avseende ett påstått intrång i ett svenskt patent avseende blåsfiberprodukter. Förhandlingar i Patent- och Marknadsdomstolen hölls i början av september 2017 där domstolen fattade beslut i tvisten till Hexatronics fördel.

Emtelle har, som kommunicerades 12 juni 2018, och senare bekräftades 14 juni 2018, även stämt Hexatronic UK Ltd., Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB och Hexatronic Group AB avseende påstått patentintrång inom blåsfiberprodukter i Storbritannien. Hexatronic har bestridit kravet.

Göteborg 1 augusti 2018
Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group AB


Vid eventuella frågor kontakta:
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2018 kl. 09.00 CET.

The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the US website instead?