The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the American website instead?

Kopplingar och ändhättor för rör

Kopplingar och ändförslutningar för mmikrorör ger en snabb, enkel och säker anslutning eller vattentätning av mikrorör. Kopplingarna testas för bästa funktionalitet i kombination med Hexatronic blåsfiber, nanokablar och mikrokablar.

Kopplingarna finns i fyra olika versioner:

  • Raka kopplingar används för att sammanfoga sektioner av mikrorör
  • Reduktionskopplingar används för att ansluta mikrorör av olika dimensioner
  • Ändstopp används för att blockera öppna rörändar och förhindra att vatten och smuts kommer in i mikrorören
  • Kopplingar för gas- och vattentätning blockerar eventuellt gas- eller vattenflöde inuti mikrorören

Flera alternativ till kopplingar finns; Högkvalitativa kopplingar för multifunktionell användning samt standardkopplingar för direkt nedgrävning eller ovan jord.

Kopplingar och ändförslutningar för mmikrorör ger en snabb, enkel och säker anslutning eller vattentätning av mikrorör. Kopplingarna testas för bästa funktionalitet i kombination med Hexatronic blåsfiber, nanokablar och mikrokablar.

Kopplingarna finns i fyra olika versioner:

  • Raka kopplingar används för att sammanfoga sektioner av mikrorör
  • Reduktionskopplingar används för att ansluta mikrorör av olika dimensioner
  • Ändstopp används för att blockera öppna rörändar och förhindra att vatten och smuts kommer in i mikrorören
  • Kopplingar för gas- och vattentätning blockerar eventuellt gas- eller vattenflöde inuti mikrorören

Flera alternativ till kopplingar finns; Högkvalitativa kopplingar för multifunktionell användning samt standardkopplingar för direkt nedgrävning eller ovan jord.