Ansökan

Garanticertifikat för inomhusinstallation av Hexatronics blåsfibersystem

Här är installatörsföretag välkomna att fylla i ansökan för att erhålla ett garanticertifikat avseende inomhusinstallation av blåsfibersystem från Hexatronic.

Detta certifikat utfärdas till projekt/fastighet där:

  • Alla produkter i systemet har levererats av Hexatronic
  • Blåsfiber och nanokabel har installerats med verktyg levererade av Hexatronic
  • Installationen har utförts av en certifierad installatör
  • Systemet har registrerats efter installation och slutmätning

När ansökan godkänts skickas ett certifikat som omfattar utökad systemgaranti till den adress som angetts i formuläret.

För fullständiga villkor avseende systemgaranti, eller andra frågor, är du välkommen att kontakta oss: info@hexatronic.com

Fyll i ansökan