The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the American website instead?

Splitters

Planara ljusvågledare, Planar Lightwave Circuit (PLC) -splitters ger jämn delning av en optisk signal från en eller två ingångsfibrertill flera utgångsfibrer.

Låg förlust under extrema miljöförhållanden säkerställer stabil drift. Mycket kompakta komponenter med böjtålig fiber gör att dessa komponenter kan installeras i små fack som i skarvkassetter, fiberdistributionshubbar (FDH) eller fibertermineringspaneler.

Planara ljusvågledare, Planar Lightwave Circuit (PLC) -splitters ger jämn delning av en optisk signal från en eller två ingångsfibrertill flera utgångsfibrer.

Låg förlust under extrema miljöförhållanden säkerställer stabil drift. Mycket kompakta komponenter med böjtålig fiber gör att dessa komponenter kan installeras i små fack som i skarvkassetter, fiberdistributionshubbar (FDH) eller fibertermineringspaneler.