The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the American website instead?

Splitters och andra passiva komponenter

Passiva optiska komponenter som splitters, våglängdsmultiplexorer (Wavelength Division Multiplexors, WDM) används i vissa fiberoptiska nätverkstopologier.

Fiberoptiska splitters ger uppdelning av optisk effekt från en eller två ingångsportar till flera utgångsportar. Symmetriska optiska effektsplitters används för fiberoptiska kommunikationssystem som PON Fiber till hemmet (FTTH) nätverk. Splitters finns i flera varianter, för skarvning i skåp eller skarvboxar, förterminerade enheter eller monterade i splittermoduler för snabb och enkel installation.

WDM används för att multiplexera eller de-multiplexera fiberoptiska signaler med olika våglängder. Detta är en vanlig teknik för att öka bandbredden i en befintlig fiber. WDM-komponenter kategoriseras efter antalet och bredden på de våglängdskanaler som används; Tät WDM (Dense WDM, DWDM) erbjuder det största antalet våglängdskanaler och Grov WDM (Coarse WDM, CWDM) erbjuder färre kanaler till en lägre kostnad.

Passiva optiska komponenter som splitters, våglängdsmultiplexorer (Wavelength Division Multiplexors, WDM) används i vissa fiberoptiska nätverkstopologier.

Fiberoptiska splitters ger uppdelning av optisk effekt från en eller två ingångsportar till flera utgångsportar. Symmetriska optiska effektsplitters används för fiberoptiska kommunikationssystem som PON Fiber till hemmet (FTTH) nätverk. Splitters finns i flera varianter, för skarvning i skåp eller skarvboxar, förterminerade enheter eller monterade i splittermoduler för snabb och enkel installation.

WDM används för att multiplexera eller de-multiplexera fiberoptiska signaler med olika våglängder. Detta är en vanlig teknik för att öka bandbredden i en befintlig fiber. WDM-komponenter kategoriseras efter antalet och bredden på de våglängdskanaler som används; Tät WDM (Dense WDM, DWDM) erbjuder det största antalet våglängdskanaler och Grov WDM (Coarse WDM, CWDM) erbjuder färre kanaler till en lägre kostnad.