The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the American website instead?

FiA300

FiA 300 ODF-system

Stativet upptar 300x300mm golvyta och passar bra för ersättning, komplettering eller nybyggnation. Stativet är 2 meter högt och har plats för ODF-enheter och kablagehantering för upp till 384 anslutningar (SC)

Till stativet medföljer justerbara fästdetaljer för förankring mot tak eller vägg.

Möjlighet till märkning finns på stativdörrens insida samt på positionsdekalen till höger om ODF-enheterna.

Till stativet finns ett passande ODF-system med prefabricerade ODF-enheter för 12-, 24-, 48-, eller 96 fiber med hård stubbkabel (GAHQ).

48- och 96-fibers ODF-enheter kan även levereras med mjuk stubbkabel (GAQQ).

24-, 48- samt 96-fibers ODF-enheterna finns dessutom med förmonterade fanout-svansar för egen insvetsning.

ODF-enheterna passar i N3S-stativ om fästvinkeln skruvas bort.