The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the American website instead?

BABA10137/xx

FiA 14” ODF-system

ODF-stativen kan hantera 16 respektive 12 stycken ODF-enheter med 96-fiber. Två stycken 48-fibers ODF-enheter motsvarar platsen för en 96:a.

Stativet består av gula vertikala kablagekanaler samt integrerat kablagemagasin i stativets nederdel för hantering av längdöverskott på anslutningskablar.

Stativet kan monteras mot vägg eller vara fristående, sida vid sida eller rygg mot rygg.

Total höjd på justerbar kablagestege är 240-290 mm.

Teknisk information

Installationsnoteringar T 15188-11 ”ODF-stativ FiA 14tum modell TS”
Beställningsinformation

ODF-stativen FiA 14” modell TS levereras komplett med

installationsanvisning samt

  • Beröringsskydd (dörr framför kopplingsfält)
  • Kablagestege (gul) för toppmontage