The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the American website instead?

Mark och nodskåp

Mark och nodskåp för fiberoptiska installationer används som distributionspunkter i fiberaccessnät som Fiber till hemmet (FTTH). Hexatronic gatuskåp är utformade för alla typer av kablar, mikrokablar, nanokablar, blåsfiber och mikrorör.

Skåpen används normalt för olika applikationer:

  • Fiberoptiska skarvskåp (FOS) är fiberdistributionspunkter där inkommande kablar distribueras till flera utgående kablar eller blåsfibrer.
  • Fiberdistribueringshubbar (FDH) liknar FOS, men innehåller också fiberoptiska splitters. Typiska applikationer för FDH är i FTTH-nätverk med en passiv optisk nätverk (PON) topologi.

Som ett alternativ till de passiva gatuskåpen erbjuder de mer kompakta piedestalerna samma funktionalitet i en kompakt design.

Skåp och piedestaler som erbjuds är tomma alternativt färdigkonfigurerade med tillbehör för skarvning och/eller anslutning.

Versioner med kraftmatning, s.k. aktiva skåp, kan utrustas med aktiv utrustning för strömfördelning, avsäkring, etc.

Mark och nodskåp för fiberoptiska installationer används som distributionspunkter i fiberaccessnät som Fiber till hemmet (FTTH). Hexatronic gatuskåp är utformade för alla typer av kablar, mikrokablar, nanokablar, blåsfiber och mikrorör.

Skåpen används normalt för olika applikationer:

  • Fiberoptiska skarvskåp (FOS) är fiberdistributionspunkter där inkommande kablar distribueras till flera utgående kablar eller blåsfibrer.
  • Fiberdistribueringshubbar (FDH) liknar FOS, men innehåller också fiberoptiska splitters. Typiska applikationer för FDH är i FTTH-nätverk med en passiv optisk nätverk (PON) topologi.

Som ett alternativ till de passiva gatuskåpen erbjuder de mer kompakta piedestalerna samma funktionalitet i en kompakt design.

Skåp och piedestaler som erbjuds är tomma alternativt färdigkonfigurerade med tillbehör för skarvning och/eller anslutning.

Versioner med kraftmatning, s.k. aktiva skåp, kan utrustas med aktiv utrustning för strömfördelning, avsäkring, etc.