The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the American website instead?

Inomhuskapslingar

Kapslingar för fiberoptiska installationer i inomhusmiljöer är normalt väggmonterade eller monterade utomhus i skyddande skåp. De kan användas som fördelningspunkter i fiberaccessnätverk som Fiber till hemmet (FTTH). Hexatronics kapslingar är utformade för alla typer av kablar, mikrokablar, nanokablar, blåsfiber och mikrorör.

Skåpen används för olika applikationer:

  • Fiberoptiska skarvskåp (FOS) är fiberdistributionspunkter där inkommande kablar distribueras till flera utgående kablar eller blåsfibrer.
  • Fiberdistributionshubbar (FDH) liknar FOS, men innehåller också fiberoptisk splitters. Typiska applikationer för FDH är i FTTH-nätverk med en passiv optisk nätverk (PON) topologi. Det stora utbudet av kapslingar kännetecknas av materialtyp (metall eller plast).

Kapslingar för fiberoptiska installationer i inomhusmiljöer är normalt väggmonterade eller monterade utomhus i skyddande skåp. De kan användas som fördelningspunkter i fiberaccessnätverk som Fiber till hemmet (FTTH). Hexatronics kapslingar är utformade för alla typer av kablar, mikrokablar, nanokablar, blåsfiber och mikrorör.

Skåpen används för olika applikationer:

  • Fiberoptiska skarvskåp (FOS) är fiberdistributionspunkter där inkommande kablar distribueras till flera utgående kablar eller blåsfibrer.
  • Fiberdistributionshubbar (FDH) liknar FOS, men innehåller också fiberoptisk splitters. Typiska applikationer för FDH är i FTTH-nätverk med en passiv optisk nätverk (PON) topologi. Det stora utbudet av kapslingar kännetecknas av materialtyp (metall eller plast).