The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the American website instead?

Sjökablar

Hexatronics sortiment av kablar för sjökabelinstallation bygger på vår långa erfarenhet av sjökabelprojekt, innefattande design, tillverkning, projektledning och installation. Produkterbjudandet omfattar ett stort antal kablar med lösa rördesign, anpassade för djup ner till 3000 m. Kabeldelar för integration i elkablar finns också att tillgå.

Hexatronic's sjökablar ger överlägset mekaniskt skydd, enkel hantering och pålitlig prestanda. Alla kablar har ståltrådsarmering i ett eller flera lager och ett rör av rostfritt stål för att ge högsta skydd och pålitliga vattenblockerande egenskaper. Kablarna är motståndskraftiga mot dragkrafter och stötar orsakade av förankring, återhämtning och hantering. Lösa rörtekniken ger en hög packningstäthet med ett stort antal fiber i en kabel med liten diameter. Detta underlättar hantering och installation.

Alla lösa rörkablar och skarvar är utformade med högsta möjliga skydd för att säkerställa en lång livslängd och maximal effektivitet. Utformningen inkluderar ett hermetiskt tillslutet rostfritt rör. Inuti röret är fibrerna fria att röra sig i en tixotropisk vattenblockerande gel. Röret skyddas av en polyetenmantel, ett eller två lager av galvaniserade ståltrådar övertäckta av bitumen och sedan inslagna i ett lager av polypropengarn.

Kabeldelar för kraftkabelintegration: Under vår långa historia av att leverera högkvalitativa och tillförlitliga sjökabellösningar har vi också erhållit en gedigen erfarenhet att arbeta med ledande leverantörer av elkablar för undervattensinstalllation. Fiberoptiska sjökabeldelar för integration i kraftkablar gör det möjligt för globala leverantörer att möta det växande behovet av mer bandbredd över större avstånd.

Hexatronics sortiment av kablar för sjökabelinstallation bygger på vår långa erfarenhet av sjökabelprojekt, innefattande design, tillverkning, projektledning och installation. Produkterbjudandet omfattar ett stort antal kablar med lösa rördesign, anpassade för djup ner till 3000 m. Kabeldelar för integration i elkablar finns också att tillgå.

Hexatronic's sjökablar ger överlägset mekaniskt skydd, enkel hantering och pålitlig prestanda. Alla kablar har ståltrådsarmering i ett eller flera lager och ett rör av rostfritt stål för att ge högsta skydd och pålitliga vattenblockerande egenskaper. Kablarna är motståndskraftiga mot dragkrafter och stötar orsakade av förankring, återhämtning och hantering. Lösa rörtekniken ger en hög packningstäthet med ett stort antal fiber i en kabel med liten diameter. Detta underlättar hantering och installation.

Alla lösa rörkablar och skarvar är utformade med högsta möjliga skydd för att säkerställa en lång livslängd och maximal effektivitet. Utformningen inkluderar ett hermetiskt tillslutet rostfritt rör. Inuti röret är fibrerna fria att röra sig i en tixotropisk vattenblockerande gel. Röret skyddas av en polyetenmantel, ett eller två lager av galvaniserade ståltrådar övertäckta av bitumen och sedan inslagna i ett lager av polypropengarn.

Kabeldelar för kraftkabelintegration: Under vår långa historia av att leverera högkvalitativa och tillförlitliga sjökabellösningar har vi också erhållit en gedigen erfarenhet att arbeta med ledande leverantörer av elkablar för undervattensinstalllation. Fiberoptiska sjökabeldelar för integration i kraftkablar gör det möjligt för globala leverantörer att möta det växande behovet av mer bandbredd över större avstånd.