The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the American website instead?

Kablar för kanalisation

Utbudet av kablar för installation i kanalisation såsom kabelrör inkluderar alla våra tre grundläggande konstruktioner: lösa rör med koncentrisk kärna, ribbon med slitsad kärna och DryTech. Kablar för kanalisation inkluderar alla dielektriska kablar med fiberantal på upp till flera hundra fibrer. Kablarna finns tillgängliga med olika fibertyper, standard G652D-fibrer, böjtåliga G657A-fibrer eller specialfibrer med extremt låg fiberdämpning.

På begäran kan kablarna också levereras med en ej-giftig gnagaravstötande mantel.

Utbudet av kablar för installation i kanalisation såsom kabelrör inkluderar alla våra tre grundläggande konstruktioner: lösa rör med koncentrisk kärna, ribbon med slitsad kärna och DryTech. Kablar för kanalisation inkluderar alla dielektriska kablar med fiberantal på upp till flera hundra fibrer. Kablarna finns tillgängliga med olika fibertyper, standard G652D-fibrer, böjtåliga G657A-fibrer eller specialfibrer med extremt låg fiberdämpning.

På begäran kan kablarna också levereras med en ej-giftig gnagaravstötande mantel.