The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the American website instead?

Inomhuskablar

Hexatronic's kablar för inomhus- eller kombinerad inomhus-/utomhusinstallation är alla halogenfria och flamskyddade (HFFR); följdaktligen genereras inga frätande gaser vid brand. Kablarna för kombinerad inomhus/utomhus användning används ofta mellan en termineringspanel, ODF, inomhus och en skarvbox utomhus. Denna kabeltyp används även för Fiber till antennen (FTTA) -applikationer.

Utbudet av inomhuskablar är avsett för olika applikationer och särskilt för sammankoppling mellan termineringspaneler från det optiska linjegränssnittet till distributionsgränssnittet. Inomhuskablarna är också lämpliga för användning i LAN-nätverk eller andra typer av datanätverk.

Alla kablar är också helt dielektriska, verifierade enligt IEC60332 klassificeringar.

Kablar för permanent installation klassas också enligt den europeiska byggproduktförordningen (CPR) för reaktion vid brand (CE-märkt).

Utforska även vårt sortiment av dropkablar och stigkablar för inomhusbruk.

Hexatronic's kablar för inomhus- eller kombinerad inomhus-/utomhusinstallation är alla halogenfria och flamskyddade (HFFR); följdaktligen genereras inga frätande gaser vid brand. Kablarna för kombinerad inomhus/utomhus användning används ofta mellan en termineringspanel, ODF, inomhus och en skarvbox utomhus. Denna kabeltyp används även för Fiber till antennen (FTTA) -applikationer.

Utbudet av inomhuskablar är avsett för olika applikationer och särskilt för sammankoppling mellan termineringspaneler från det optiska linjegränssnittet till distributionsgränssnittet. Inomhuskablarna är också lämpliga för användning i LAN-nätverk eller andra typer av datanätverk.

Alla kablar är också helt dielektriska, verifierade enligt IEC60332 klassificeringar.

Kablar för permanent installation klassas också enligt den europeiska byggproduktförordningen (CPR) för reaktion vid brand (CE-märkt).

Utforska även vårt sortiment av dropkablar och stigkablar för inomhusbruk.