The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the American website instead?

Kabelbrunnar

Kamrar och brunnar för olika applikationer i fiberoptiska nätverk följer samma designprincip som alla kablar och mikrorör från Hexatronic; Kompakt, snabbt och enkelt att installera, kostnadseffektivt och bästa möjliga skydd.

Flera typer av kabelbrunnar erbjuds:

  • Åtkomstkammare, kabelkammare för kabelförvaring eller montering av skarvboxar
  • Mini-åtkomstkammare, ett kompakt alternativ till fullstora brunnar
  • Kundanslutningskammare, extremt små brunnar som används te.x. i anslutning till abonnenters tomt i Fiber till hemmet (FTTH) nätverk och andra accessnätverk.

Kamrar och brunnar för olika applikationer i fiberoptiska nätverk följer samma designprincip som alla kablar och mikrorör från Hexatronic; Kompakt, snabbt och enkelt att installera, kostnadseffektivt och bästa möjliga skydd.

Flera typer av kabelbrunnar erbjuds:

  • Åtkomstkammare, kabelkammare för kabelförvaring eller montering av skarvboxar
  • Mini-åtkomstkammare, ett kompakt alternativ till fullstora brunnar
  • Kundanslutningskammare, extremt små brunnar som används te.x. i anslutning till abonnenters tomt i Fiber till hemmet (FTTH) nätverk och andra accessnätverk.