The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the American website instead?

Ett system. Alla tillämpningar.

InOne powered fiber smart infrastructure

reduce-cost-euro
Säkra fiber- och elförsörjning och uppnå den bästa totala ägandekostnaden.
lbs weight icon
Hög kraft - slimmad kabel. Kan installeras i existerande infrastruktur bestående av mikrorör.
Support for all network topologies (white)
Har stöd för alla nätverkstopologier.

Hexatronic InOne Powered Fiber System

InOne Powered Fiber System för CCTV, 5G, WiFi och smarta städer - Säkerställ pålitlig kraftmatning och fiberanslutning till lägsta möjliga totala kostnad. Att installera InOne smala mikrohybridkablar i mikrorörer förenklar och accelererar installationen och ger högre redundansnivåer jämfört med installationen av två kablar för ström och fiber separat.

Dessutom kan man utnyttja existerande infrastruktur bestående av mikrorör för att reducera installationskostnaden ytterligare.

Ett system - Alla tillämpningar

InOne systemet kan försörja flera enheter med kraft och fiber utifrån en enda utgångsnod. Typiska applikationer för InOne systemet är:

 • 5G/WiFi small cells
 • CCTV och säkerhetssystem
 • Distribuerade antennsystem, DAS
 • Fixed Wireless Access, FWA
 • Fiber till antennen, FTTA
 • IoT och smarta städer
 • Anslutningar till radiolänkar

InOne Powered Fiber System för CCTV, 5G, WiFi och smarta städer - Säkerställ pålitlig kraftmatning och fiberanslutning till lägsta möjliga totala kostnad. Att installera InOne smala mikrohybridkablar i mikrorörer förenklar och accelererar installationen och ger högre redundansnivåer jämfört med installationen av två kablar för ström och fiber separat.

Dessutom kan man utnyttja existerande infrastruktur bestående av mikrorör för att reducera installationskostnaden ytterligare.

Ett system - Alla tillämpningar

InOne systemet kan försörja flera enheter med kraft och fiber utifrån en enda utgångsnod. Typiska applikationer för InOne systemet är:

 • 5G/WiFi small cells
 • CCTV och säkerhetssystem
 • Distribuerade antennsystem, DAS
 • Fixed Wireless Access, FWA
 • Fiber till antennen, FTTA
 • IoT och smarta städer
 • Anslutningar till radiolänkar