The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the American website instead?

Mikrohybrid-kablar

Hexatronic InOne mikrohybrid-kablar finns i två grundversioner:

De ultrasmala Hexatronic InOne mikrohybrid-kablarna är utformade för att kunna installeras genom blåsning i mikrorör. Den extremt smala designen gör det möjligt att använda mikrorör med små dimensioner som reducerar installationstiden och installationskostnaden. Normalt kan en existerande infrastruktur av mikrorör användas för installation av Hexatronic InOne mikrohybridkablar, men för nyinstallationer så erbjuder Hexatronic ett komplett system av mikrorör för alla typer av miljöer. Supersmala mikrorör med en diameter av bara 10 till 16 mm är idealiskt för de smala InOne kablarna. De smala mikrorören minimerar hanterings och installationskostnaderna och medger även utrymme för framtida expansion. För en översikt av hela erbjudandet av lämpliga mikrorör, utforska Hexatronics produktweb eller kontakta oss direkt!

De flamskyddade Hexatronic mikrohybrid-kablarna medger installation av både fiber och elförsörjning i en och samma smala kabel i inomhusmiljöer. Dessa kablar är brandklassade enligt CE CPR Dca.

Hexatronic InOne mikrohybrid-kablar finns i två grundversioner:

De ultrasmala Hexatronic InOne mikrohybrid-kablarna är utformade för att kunna installeras genom blåsning i mikrorör. Den extremt smala designen gör det möjligt att använda mikrorör med små dimensioner som reducerar installationstiden och installationskostnaden. Normalt kan en existerande infrastruktur av mikrorör användas för installation av Hexatronic InOne mikrohybridkablar, men för nyinstallationer så erbjuder Hexatronic ett komplett system av mikrorör för alla typer av miljöer. Supersmala mikrorör med en diameter av bara 10 till 16 mm är idealiskt för de smala InOne kablarna. De smala mikrorören minimerar hanterings och installationskostnaderna och medger även utrymme för framtida expansion. För en översikt av hela erbjudandet av lämpliga mikrorör, utforska Hexatronics produktweb eller kontakta oss direkt!

De flamskyddade Hexatronic mikrohybrid-kablarna medger installation av både fiber och elförsörjning i en och samma smala kabel i inomhusmiljöer. Dessa kablar är brandklassade enligt CE CPR Dca.