The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the American website instead?

5G och trådlös infrastruktur

Wi-Fi

Kostnadseffektiva, snabba och tillförlitliga anslutningar av fiber och kraft till trådlösa accesspunkter.
  • Även till platser utan tillgång till elnätet
  • Avstånd upp till flera kilometer seriekopplat, med stjärntopologi eller i kombinationer

Hybridlösning utomhus

Centraliserad fiber och kraftmatning ger hög driftsäkerhet och friheten att optimera nätverket utan begränsningar av tillgång till elnät.

 

Med Hexatronic får du

  • 30-70% lägre installationskostnad med luftblåsta hybridkablar.
  • Möjlighet att använda befintliga lediga mikrodukter.
  • Ett komplett hybridkabelsystem som inkluderar anslutningsboxar för inomhus- och utomhusbruk utrustade med enheter för att leverera stabiliserad 48V likström och fiberanslutning till WiFi-punkter.