The product assortment on this website may differ from what is available where you are located. Do you want to visit the American website instead?

5G och trådlös infrastruktur

Fast Trådlös Access

Ansluter den sista biten till abonnenten utan fiber.
  • Hybridkabelteknik minskar installationstiden och kostnaden
  • Användningen av befintliga lediga mikrodukter maximerar nyttan av redan gjorda investeringar

Fast Trådlös Accesslösning (Fixed Wireless Access)

Accessnoder som matas med både kraft och fiber över långa avstånd med kraftöverföring designad för extra låg spänning för att undvika elnätskoncession.

Med Hexatronic får du

  • 30-70% lägre installationskostnad med luftblåsta hybridkablar.
  • Möjlighet att använda befintliga lediga mikrodukter.
  • Ett komplett hybridkabelsystem som inkluderar anslutningsboxar för inomhus- och utomhusbruk utrustade med enheter för att leverera stabiliserad 48V likström och fiberhantering.